strona głównastrona główna
 

W zakresie przygotowania inwestycji oferujemy:

Wykonywanie i uzgadnianie kompletnych opracowań projektowych stacji paliw we wszystkich branżach, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu realizacji,

Planowanie i projektowanie przebudowy i modernizacji stacji wraz z kompletną oceną techniczno-ekonomiczną całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

Adaptacje projektów obcych oraz powtarzalnych,

Działając na terenie całego kraju, współpracujemy z lokalnymi biurami projektów w zakresie uzgodnień miejscowych.

Dysponujemy doświadczoną i dobrze przygotowaną kadrą inżynieryjno-techniczną.W fazie realizacji inwestycji :

Budujemy kompletne stacje paliw pod klucz,

Dostarczamy i montujemy wyposażenie stacji paliw: zbiorniki, dystrybutory, instalacje paliwowe, myjnie, budynki itp.

Dostarczamy i montujemy konstrukcje stalowe zadaszeń dystrybutorowych, instalujemy elementy firmowego wystroju stacji.

Mamy bardzo duże doświadczenie w wykonaniu remontów i modernizacji stacji i baz paliwowych w szerokim zakresie robót : od typowych budowlanych, do specjalistycznych w zakresie instalacji paliwowych, systemów sterowania, pomiarów i kontroli, instalacji technologicznych przemysłowych.Nowym produktem w zakresie techniki stacji paliw jest kompleksowa modernizacja zakładowych stacji paliw

Dzięki zdobytym doświadczeniom przy rewitalizacji zawodowych stacji paliw, oferujemy naszym klientom kompleksowe wykonanie modernizacji istniejących obiektów stacji paliw wraz z przystosowaniem do aktualnych norm i przepisów.

Dostarczamy i montujemy nowoczesne urządzenia do automatycznej, bezobsługowej dystrybucji paliw, łącznie z systemem komputerowej obsługi gospodarki paliwowej, oprogramowaniem uruchomieniem systemu, i przeszkoleniem załogi.

copyright © RAAB KARCHER